A inteligĂȘncia defende a paz. A inteligĂȘncia tem horror da guerra.